Vaše zásilky přepravíme "z domu do domu" kamkoli v rámci Evropy užitkovými vozidly všech hmotnostních kategorií.

O nás

Nosnou činností je pro firmu PANSPED v současnosti obstarávání silničních přeprav.

Původní představy zakládajících společníků o šíři obchodního záběru společnosti byly v průběhu její existence redukovány v důsledku vnějších i vnitřních vlivů. Přesto stále platí, že podnikatelské aktivity firmy jsou motivovány snahou oslovit vybranou i nejširší přepravní veřejnost a nabízet komplexní služby v oblasti mezinárodního a vnitrostátního zasilatelství, jakož i související činnosti.

Více než dvacetiletá existence společnosti je založena na vybudovaných vazbách a kontaktech s tuzemskými i zahraničními subjekty přepravního trhu na straně jedné a rozmanitým portfoliem dopravců na straně druhé.

Historie společnosti

Vznik firmy PANSPED spol. s r.o. iniciovali v roce 1992 její dnešní dva spolumajitelé a jednatelé Ing. Evžen Adámek a Ing. Petr Štramberský. Pro založení nového právního subjektu získali dalších sedm zakládajících společníků, z nichž někteří již v dopravě a spedici podnikali a mezi nimiž byli všichni tehdejší společníci firmy PST Ostrava s.r.o. Tento projekt se však záhy ukázal jako nereálný a neživotaschopný, proto docházelo v následujících letech k převodům obchodních podílů ve prospěch dnešních společníků a jednatelů, kteří jsou výhradními spolumajiteli firmy od roku 2001.

Přes počáteční úvahy, zda se má společnost rozvíjet jako spediční a zároveň dopravní firma, bylo rozhodnuto, že PANSPED svým jménem dopravní prostředky provozovat nebude. S odstupem času se toto rozhodnutí jeví jako správné.

Během své existence společnost několikrát změnila své sídlo. Od roku 2004 sídlí v areálu Průmyslového centra Homola a.s. v Ostravě – Kunčičkách.

Dokumenty

 

Pojištění

Ke dni 01.04.2019 jsme s pojišťovnou Colonnade Insurance S.A. uzavřeli Pojistnou smlouvu č. 4120044019 - ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ PŘEPRAVNÍCH RIZIK ZE SMLOUVY O PŘEPRAVĚ PRO ZASILATELE.

Partneři

Contable s.r.o.

Zebu webdesign s.r.o.

Homola a.s.

OK Group a.s.

T-Mobile Czech Republic a.s.

ČSOB a.s.

GTS - Novera s.r.o.

Partners For Life Planning a.s.

Kontakty

 pansped@pansped.cz

IČ: 47679701
DIČ: CZ47679701

Sídlo společnosti:
Vratimovská 624/11
CZ-718 00  OSTRAVA-KUNČIČKY

Ing. Evžen Adámek
jednatel
adamek@pansped.cz
+420 597 089 190
+420 603 533 112
Ing. Petr Štramberský
jednatel
strambersky@pansped.cz
+420 597 089 192
+420 603 533 113
Ing. Radim Lorenčík
disponent
lorencik@pansped.cz
+420 597 089 191
+420 603 888 021
Šárka Kahánková
disponent
kahankova@pansped.cz
+420 597 089 193
+420 603 200 280
Bc. Jana Sovová
disponent
sovova@pansped.cz
+420 597 089 198
+420 731 650 208
FAX
disponenti
+420 597 089 197
Monika Motyčková
účetní (detašované pracoviště CONTABLE s.r.o.)
finance@pansped.cz
+420 597 089 194
fakturace@pansped.cz
+420 597 089 195
+420 734 469 009
FAX
+420 597 089 189
HOTLINE
+420 739 593 966
Rychlý kontakt

PANSPED spol. s r.o.

+420 739 593 966

pansped@pansped.cz